ارسال پول با وسترن یونیون

ارسال پول توسط وسترن یونیون از این شرکت، همگی از حساب افراد حقیقی یا حقوقی بوده که اقامت معتبر در خارج از کشور دارند. بنابراین اگر طرف حساب شما از افراد و یا موسسات قابل اطمینان و اعتبار می باشد؛ ما می توانیم حواله شما را سریع تر از همه انجام دهیم .

image

۱- کشور و مقدار را انتخاب نمایید

image

۲- اطلاعات گیرنده را مشخص کنید

image

۳- پرداخت کنید

پرداخت پی پال

چرا وسترن یونیون؟

اگر مسافری در خارج کشور نیازمند پول می باشد یا از حساب بانکی در ان کشور برخوردار نمی باشد، شما می توانید توسط وسترن یونیون به صورت فوری برای او پول ارسال کنید. به این منظور شما تنها باید نام و نام خانوادگی شخص را ارئه دهید. سپس شخص می تواند با پاسپورت خود به یکی از دفاتر وستن یونیون مراجعه نماید و وجه ارسالی را نقدا دریافت نماید.

در اکثر کشورها و شهرهای سراسر دنیا شعبه های متعددی وجود دارد که خدمات وسترن یونیون را ارائه می دهند. با این وجود اگر تردید دارید که شعبه وسترن یونیون در نزدیکی محل اقامت فرد گیرنده وجود دارد یا نه می توانید از این لینک شعبات وسترن یونیون را بررسی نمایید