1- طبق آمار سال 2015، بطور متوسط هر ثانیه 31 تراکنش توسط مردم و ازطریق وسترن یونیون انجام شده است.

2- اولین ماهواره تجاری بنام "وستار1" توسط وسترن یونیون و با همکاری ناسا در سال 1974 به دولت آمریکا تحویل داده شد.

3- کمک به اقتصاد فیلیپین:

بواسطه سود فقط یک باجه وسترن یونیون در فیلیپین، بطور متوسط 85 شغل می توان در آن کشور ایجاد کرد.

4- شروع وسترن یونیون در سال 1851با نام " New-York and Mississippi Valley Printing Telegraph Company" بود. این نام در سال 1856 به وسترن یونیون تغییر کرد.

5- اولین تلگراف موزیکال توسط وسترن یونیون ارسال شد

وسترن یونیون که بیش از 100 سال ارسال و دریافت تلگرام های که اکثرا حاوی پیغام تبریک و تسلیت بود را بر عهده داشت تصمیم گرفت اولین "Singing Telegram" رو در سال 1933 عرضه کند.

این کار با ارسال یک پیغام برای بازیگر معروف هالییود انجام شد . 

6- بیش از 100 هزار دستگاه ATM در سراسر دنیا توسط شرکت وسترن یونیون اداره می گردد