لیرترکیه از ارزهایی که ایرانیان به مقدار زیاد با آن سروکار دارند. دانستن چند نکته ساده می تواند به ایشان کمک کند هنگام تبدیل پول و یا خرید غیررسمی، نسبت به اصلی بودن پول اطمینان حاصل کنند.

1-تصویر آتا تورک

عکس سمت راست مربوط به پول اصلی و سمت چپ پول تقلبی می باشد. در پول اصلی لیر، عکس آتاتورک و عدد کنار آن بصورت محو بوده و در برابر نور تابیده شده از طرف دیگر اسکناس قابل مشاهده است.
 

2-نخ اصلی

در هر دو اسکناس اصلی و تقلبی نخ امنیتی با چشم قابل مشاهده است ولی در اسکناس اصلی لیر، این نخ زیر نور UV به رنگ آبی و قرمز دیده می شود.
 

3-نخ امنیتی با ضخامت کمتر

در اسکناس اصلی لیر ترکیه ، این نخ بصورت پیوسته می باشد و عدد ارزش اسکناس و دو حرف TL روی آن وجود دارد. این نخ فلورسنت می باشد و تحت تابش UV به رنگ آبی، قرمز یا زرد ( وابسته به ارزش اسکناس ) دیده می شود.

4-محدوده فویل هولوگرافیک

قسمت راست طرف اصلی اسکناس لیر ( معمولا دارای شکل و عدد بزرگتر) دارای محدوده رنگی و براق ( شبیه فویل آلومنیوم ) می باشد که طیف رنگی آن در زاویه های دید مختلف تغییر میکند.
در اسکناس های تقلبی، کیفیت این قسمت نازل تر بوده و تغییر رنگ آن نیز بسیار محدود و غیرطبیعی می باشد.

5-نوار پشت اسکناس لیر

پشت اسکناس نیز دارای نوار امنیتی است که عدد ارزش پول و دوحرف TLروی آن چاپ شده است. این نوار در نور زرد ترنسلوسنت (براق) قابل مشاهده است.

6-چاپ با ویژگی قابل لمس

در قسمت اصلی اسکناس، بعضی از عددها و حروف دارای چاپی دقیق بوده که با نوک ناخن و انگشت قابل لمس هستند. این ویژگی در اسکناس های تقلبی دقیق نیست.

7-تصویر محو

سمت راست کت آتاتورک در طرف اصلی اسکناس دارای یک شش ضلعی است. نقاط این شش ضلعی توسط خطوط محدبی به هم وصل شده اند.عدد ارزش اسکناس از زاویه غیر عمودی قابل مشاهده است.
 

8-جوهر با اثر محو

عدد ارزش اسکناس لیر و دو حرف TL درعکس آتاتورک و در طرف اصلی اسکناس ، تحت تابش نور UV بصورت فلورسنت دیده می شود.

9-شماره سریال اسکناس لیر

پشت اسکناس لیر دو مجموعه عدد به رنگهای مشکی و قرمز درج شده است. سریال چاپ شده به رنگ مشکی زیر نور UV به رنگ سبز و دیگری که با رنگ قرمز چاپ شده است تحت نور UV به رنگ قرمز دیده می شود.
دراسکناس غیراصلی لیر، عدد چاپ شده با رنگ مشکی تغییر رنگ نمی دهد.