هزینه پردازش مقاله و شرکت در کنفرانس

هزینه پردازش مقاله و شرکت در کنفرانس امروزه پرداخت هزینه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور به معضلی تبدیل شده است. روش های ارائه شده توسط دانشگاه ها و موسسات علمی شامل اما نه محدود به روش های پرداخت آنلاین می باشد، بلکه اخیرا بسیار مشاهده شده که شهروندان گرامی در پرداخت شهریه دانشگاه […]